1

A Simple Key For دانلود رایگان کتاب تغییر رفتار و رفتار درمانی دکتر سیف pdf Unveiled

News Discuss 
در این کتاب به فنون تغییر رفتار و رفتار درمانی در موقعیت های آموزشی،خانوادگی،بالینی،و دیگر موقعیت های اجتماعی اشاره شده است.در بخش اول این کتاب تعریف اصط در ابتدا ایشان هدف خود را از تالیف این کتاب چنین عنوان کرده است که با توجه به در دست نبودن یک منبع https://benitoa369man8.p2blogs.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story