1

رژیم کتوژنیک جنگجویان + کاملترین نمونه برنامه کتو جنگجویان

News Discuss 
در رژیم فستینگ تقریبا هفده یا هجده ساعت آن را ما بدون غذا سپری میکردیم و شش ساعت را به خوردن اختصاص میدهیم، ولی در رژیم فستینگ باید شانزده ساعت هیچ گونه غذایی را میل نکنید و هشت ساعت باقی مانده دیگر را میتوانید غذا میل کنید، ولی در http://pdf92479.blogstival.com/27012978/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story