1

برنامه غذایی و رژیم درمانی برای کاهش وزن اصولی

News Discuss 
در صورت ترکیب کردن شکر ، قند ، شیر خشک و… همان طور که قند از بدن خارج می شود کالری نیز دفع می شود. نکته : اندازه وعده غذایی پیشنهاد شده توسط متخصصان را قبل از مصرف، یادداشت کنید. مطالعات کوتاهمدت نشان میدهد که روزهداری متناوب به همان http://dante83k7j.blogminds.com/-12201103

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story