1

Top latest Five تینیجر کیست ؟ Urban news

News Discuss 
این مجموعه از جهات گوناگونی مورد تحسین واقع شد. از جمله این که به اموری که حرف زدن و اظهار نظر در مورد آنها معمولا سخت است پرداخته است؛ مانند به فرزندی قبول کردن یک فرد، مصرف بیش از حد مواد مخدر و جرائمی که معمولا نوجوان ها مرتکب میشوند. https://linkingbookmark.com/story12567138/%D8%AA%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AC%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA-options

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story