1

نظریه میان فردی هاری استک سالیوان

News Discuss 
سالیوان به هنگام ورود به دانشکدهٔ پزشکی، هری فرانسیس سالیوان، یا ایچ. در روش درمانی سالیوان، درمانگر از طریق برقراری ارتباط با بیمار به او کمک میکند که اضطراب خود را کاهش داده و بتواند در سطحی منطقی، با دیگران ارتباط برقرا کند. در این دانشگاه سطح پائین، نمرات http://ericksvuv652088.dailyhitblog.com/6446549/نظریه-میان-فردی-هاری-استک-سالیوان

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story