1

Rumored Buzz on فهرست بهای ابنیه 1401

News Discuss 
در قراردادهایی که بر اساس فهارس بهای منتشره سازمان برنامه و شرایط عمومی پیمان منعقد می‌گردند دفاتر فنی پیمانکار، مشاور و کارفرما در مقاطعی نیاز به آنالیز بهای ردیف‌های فهرست‌بها دارند. ۳-۲. برای هر یک از اقلامی که در کلیات با مقدمه فصل ها، بهای آنها به صورت درصدی از https://www.namasha.com/v/kq2Ulf71

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story