1

Bupropion

News Discuss 
بوپروپیون تلفظ استفاده داروهای زیر با داروی فعلی توصیه نمی شود، استعمال همزمان داروها ممکن است بهترین گزینه درمانی برای بیمار به شمار آید. مطالعات مناسب در رابطه سن با اثرات دارو در کودکان انجام نشده است. مطالعات در مورد استفاده داروهای دیگر برای افسردگی نشان داده است استفاده از https://life999.blog.ir/1400/07/21/bupropion

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story